رنگ کار

جایگزین کاغد دیواری نقاشی  ساختمان جایگزین کاغذ دیواری هنوز طرفداران زیادی دارد .خیلی از مشتریان ما در مواقع نقاشی منزلشان از ما می خواهند که کاغذ دیواری انها را بکنیم و به جای ان دیوارهایشان را رنگ بزنیم. جایگزین کاغذ دیواری در پاسخ به دوستانی که این سوال را دارند باید عرض کنم که بله ما می توانیم بعد از کندن کاغذ دیواری دیوارها را رنگ کنیم. نقاشی ساختمان جای کاغذ دیواری...
نقاش رنگ پلاستیک

رنگ پلاستیک رنگ پلاستیک در کجا استفاده میشود؟ این نوع رنگ به دلیل غیرقابل شستشو بودنش فقط مناسب سقف و داخل کمد دیواری ها و انباری ها میباشد. رنگ پلاستیک این نوع از رنگ چون قابلیت پوشش بالا و خشک شدن سریع و زیبایی جالبی که دارد مورد استفاده قرار میگیرد. نقاشی ساختمان ایا می شود رنگ پلاستیک را همه جا اجرا کرد ؟ در اینجا باید بگویم که خیر اصلا این نوع رنگ مناسب سطوح ...