نقاشی با رنگ اکریلیک

رنگ اکریلیک رنگ اکریلیک را کجا استفاده میکنند؟ رنگ اکریلیک قدمت زیادی ندارد اما از وقتی به بازار امد تحول بزرگی در نقاشی ساختمان ایجاد کرد. این نوع رنگ را میتوان بر روی دیوار و فلزها هم استفاده کرد چون قابل شستشو است و غیر قابل نفوذ یعنی شما میتوانید به راحتی انرا با کف و صابون و اب شستشو دهید بدون اینکه اسیبی به رنگ برسد اما توجه داشته باشید که از دستمال نرم استفاده کنید تا...