رنگ روغنی
۱۵۰۰۰هزار تومان
کیفیت را با ما تجربه کنید
 • ضمانت اجرای درجه یک
 • ۳ بار لکه گیری
 • ۴ دست رنگ (تکرار)
 • زیرکار با کیفیت
 • رنگ درجه یک (انتخابی)
رنگ پلاستیک
۱۵۰۰۰هزار تومان
کیفیت را با ما تجربه کنید
 • ضمانت اجرای درجه یک
 • ۳ بار لکه گیری
 • ۴ دست رنگ (تکرار)
 • زیرکار با کیفیت
 • رنگ درجه یک (انتخابی)
رنگ آکریلیک
۱۵۰۰۰هزار تومان
کیفیت را با ما تجربه کنید
 • ضمانت اجرای درجه یک
 • ۳ بار لکه گیری
 • ۴ دست رنگ (تکرار)
 • زیرکار با کیفیت
 • رنگ درجه یک (انتخابی)
رنگ مولتی کالر
۱۲۰۰۰هزار تومان
کیفیت را با ما تجربه کنید
 • ضمانت اجرای درجه یک
 • لکه گیری
 • ۳ دست رنگ
 • زیر کار با کیفیت