“ما نقاشی ساختمان را از ده سالگی تحت نظر استادکاران ارمنستان آموختیم و بیش از چهل سال است که به این حرفه مشغول هستیم وبا تمام وجود به این حرفه عشق می ورزیم و بصورت حرفه ای به جزییات یک نقاشی دقیق برای مخاطبین خود می پردازیم.کیفیت درجه یک را با ما تجربه کنید.
*دارای کارت مهارت رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور
*عضو رسمی انجمن صنفی نقاشان ساختمان

About-us-logo
color-company